Historia Oddziału


Oddział Lubsko powstał w 1952 roku.. Pierwszym Prezesem został kolega Wesołowski. W tym pierwszym roku swojego funkcjonowania Oddział liczył 28 członków.

W roku 1953 kolega Wesołowski zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa i zastąpił go kolega Pawlak. W tamtym okresie wybory do władz PZHGP odbywały się co dwa lata i w 1954 roku funkcję Prezesa Oddziału objął kolega Zdzisław Dobersztajn.

Wraz z upływem czasu przybywało nowych hodowców i Oddział Lubsko szybko się rozwijał. W tamtym okresie punkt wkładania gołębi na lot znajdował się u kolegi Dobersztajna, a środkiem transportu była kolej. Loty odbywały się z kierunku wschodniego z takich miejscowości jak Lublin, Białystok, Sokółka. Kolega Dobersztajn funkcję prezesa pełnił do roku 1969 roku, kiedy to Walne Zgromadzenie Oddziału powołało nowego Prezesa - Tadeusza Gawrycha. Pełnił on obowiązki Prezesa Zarządu do roku 1979.

W kolejnych latach funkcję Prezesa Oddziału pełnili koledzy: Bolesław Ziemiak, Stanisław Mech, Jan Gosiewski oraz Eugeniusz Siemion, który pełnił tę funkcję dwukrotnie. Przez krótki okres czasu Prezesem Oddziału był także kolega Franciszek Dziura, i wtedy to za zgodą delegatów Oddział Lubsko połączył się z Oddziałem Krosno Odrzańskie w wyniku czego powstał Oddział Krośnieńsko-Lubski.

Po kilku latach ponownie Zarząd Okręgu na wniosek członków Oddziału utworzył Oddział Lubsko, którego Prezesem został kolega Eugeniusz Siemion pełniący również obowiązki Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze.

Obecnie Oddział liczy około 100 członków i posiada własny punkt wkładań oraz samochód do transportu gołębi. Członkowie nasi biorą udział w lotach gołębi w kategoriach A, B, C, D, M oraz Lotach Narodowych - Bruksela, Ostenda, a nawet Barcelona - ten ostatni lot z sukcesem - w roku 2009 trzeci gołąb w Polsce (właścicielem tego gołębia jest Eugeniusz Siemion Prezes Oddziału).

Spośród hodowców Oddziału Lubsko największe sukcesy osiągnął kolega Ryszard Woźniak z Jasienia. Był on wielokrotnym Mistrzem Oddziału, Okręgu i Regionu w różnych kategoriach, a w roku 2005 został dwukrotnym Wicemistrzem Polski: w kat. C - 2 miejsce, w kat. GMP - 3 miejsce.

Informacji o Oddziale Lubsko sprzed roku 2000 udzielał były członek i Prezes Oddziału Lubsko kolega Tadeusz Gawrych. Jest on na dzień dzisiejszy jednym z trzech żyjących członków pamiętających pierwsze lata istnienia Oddziału Lubsko. Ponadto czynnym hodowcą w dalszym ciągu jest kolega Józef Szymecki, który jest członkiem Oddziału od 1952 rok do chwili obecnej. Był on również w założycielskiej grupie wraz z kolegą Wesołowskim.